Град домакин

БАРИ - Палафлорио

Бари е столицата на привинцията Бари и на региона Пулиа, една от най-богатите археологически местностти в Италия. За първи път е колонизирана от Микенските гърци и получава влияние от много средиземноморски култури и населения. 

Повече информация за града arrow_right
arrow_right
arrow_left